top of page
Stethoscope on the Cardiogram

 מסע

 BRCA-ה

 שלי

Marble Surface

פרק 1:

הגילוי

ההתמודדות הרגשית עם הגילוי של הגן

פרק 2:

ההחלטה

האם לכרות? מה לכרות קודם?

Marble Surface
Marble Surface

פרק 3:

הניתוח לכריתת שחלות

תיעוד הניתוח לכריתת שחלות

מיום לפני ועד חודשיים אחרי

bottom of page