top of page

תקנון האתר

1. כללי

1.1 האתר "רותי פינק - שלום עם האוכל, הגוף והלב" (בכתובת www.rutifink.com) הינו אתר אינטרנט המכיל תכנים שונים אודות תזונה ותטא הילינג. האתר הינו בבעלות פרטית של רותי פינק, ע.פ. 306443664 (להלן "העסק"). כתובת עמק איילון 21, מודיעין. טלפון 054-5933648. באתר זה נמכרים מוצרים שונים כגון קורסים דיגיטאליים וספרים דיגיטאליים.

1.2 כל המבצע ו/או מעוניין לבצע פעולה באתר (להלן "משתתף") מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון האתר ומסכים להוראות שבו, וכי לא תהיה לו/ה ו/או למי מטעמו/ה טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם. פעולה באתר משמעה – כל פעולת רכישת מוצר פיזי או רוחני (כגון סדנה או מפגש אישי) המוצע באתר.

2. תנאי השימוש

2.1 רשאי לבצע פעולות באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל) אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצוינות להלן ושהינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת. חברות האשראי הינן: ויזה, מאסטרקרד, ישראכרט. סליקת הכרטיס והעברת הכספים יבוצעו ע"י חברת קארדקום בע"מ ולפי כללי אבטחת המידע.

3. פרטי המשתמש

3.1 בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת את הפרטים הבאים: ת.ז./ח.פ., שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, טלפון, יישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.

3.2 הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר.

3.3 פרטי כרטיס האשראי של הרוכשים לא יישמרו במאגר החברה ולא יעשה בהם שימוש מלבד לשם קניית המוצר.

3.4 העסק "רותי פינק" מתחייב שלא להעביר את פרטי הלקוח לצד ג'.

4. תשלום ואספקה

4.1 המחירים באתר כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת במפורש.

4.2 אספקת המוצרים: לאחר התשלום הלקוח יופנה מייד ללינק עם סיסמא להורדת הספר הדיגיטאלי או לכניסה לאתר הקורס הדיגיטאלי. כמו כן יישלח אימייל לאימייל אותו סיפק הלקוח בעת ההרשמה, שבו יצויין גם כן  לינק וסיסמא אישית להתחברות לקורס הדיגיטאלי או להורדה של הספר הדיגיטאלי.

 5. ביטול עסקה

5.1. כל הרוכש מוצר באתר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").

5.2.א. כל ביטול עסקה יעשה בפנייה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת fink.ruti@gmail.com. מועד הבקשה בכתב הוא המועד הקובע מבחינת ההחזר. ההחזר יועבר לחשבון הבנק של הרוכש בתוך 3 ימי עסקים.

5.3 תנאי ביטול העסקה לא יחולו במקרה של: טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית. וכן לא על מוצרי מידע דיגיטליים (קבצי MP3,  וידאו PDF וכדומה).

6. תנאים נוספים

6.1 בית העסק לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים ו/או לטיבם ו/או למועד אספקתם ו/או לאופן אספקתם.

6.2 החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.

6.3 החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה.

6.4 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהי, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון יימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאי העסק להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.

6.5 במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר רשאי העסק, אך לא חייב, לבטל את הרכישה הספציפית.

6.6 בית העסק שומר על זכותו לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן.

7. הערות מסכמות

אתם מודעים לכך שלא תקבלו שום ידע או מידע או הכוונה אישית בקורסים הדיגיטאלי או בספרים הדיגיטאלים הניתנים באתר. אם אתם נמצאים כרגע בטיפול רפואי, יש להמשיך לפעול על פי הנחיות הטיפול שנרשמו לכם. אם אתם מאמינים שיש לכם סוגיות בריאותיות משמעותיות או שברגע זה אתם זקוקים לטיפול רפואי מסיבה כלשהי, אנו ממליצים שתפנו לקבלת ייעוץ רפואי בהקדם האפשרי.

רותי פינק אינה יכולה להבטיח לכם תוצאות כלשהן או שינויים כלשהם בעקבות השימוש בתכנים, בקורסים וברעיונות שלה, כי הם תלויים בביצוע מדוייק וחשוב מזה - בהתאמה אישית בלבד. רותי פינק רואה את התפקיד שלנה כאחראית לספק לכם את המידע והתוכן ברמה הגבוהה ביותר לשיפור אפשרי של בריאות הגוף והנפש, אך שום דבר בדפים אלו ובאתר אינו הבטחה לתוצאות או להכנסות מסוימות, ורותי פינק לא מתיימרת לספק מידע ויעוץ כלכלי, משפטי, רפואי כזה או אחר.

bottom of page